1. A 2. LIGA 2018/19 -TABULKY - Malá kopaná

malá kopaná
Ready
Přejít na obsah
AKTUÁLNÍ TABULKY SOUTĚŽÍ
NOVÉ! 1. LIGA - KE 4. KVĚTNU 2019 (PO 6 JARNÍCH KOLECH)
PŘED FINÁLNÍM TURNAJEM 28.5.2019
2. LIGA - K 27. DUBNU 2019, (NA JAŘE ODEHRÁNA JEN 2 KOLA)
Výsledky 1. LIGY
Výsledky 2. LIGY
po druhém jarním
odehra-
ném turnaji
11.5.
Vytvořeno ve WebSite X5
STRÁNKY MALÉ KOPANÉ
NA PROSTĚJOVSKU

Stránky malé kopané na Prostějovsku, kterou organizuje komise malé kopané
Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska (OS ČUS), vydává OS ČUS na subdoméně malakopana.cuspv.cz u společnosti Internet.cz..
Webmaster je tč. Boris Vystavěl: predseda@cuspv.cz
Návrat na obsah