1. A 2. LIGA 2018/19 -TABULKY - Malá kopaná

malá kopaná
Ready
Přejít na obsah
KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ 2018/19
1. LIGA - K 18. KVĚTNU 2019 * 2. LIGA - K 1. ČERVNU 2019
Výsledky 1. LIGY
v sezóně
2018/19
Výsledky 2. LIGY
v sezóně
2018/19
Vytvořeno ve WebSite X5
STRÁNKY MALÉ KOPANÉ
NA PROSTĚJOVSKU

Stránky malé kopané na Prostějovsku, kterou organizuje komise malé kopané
Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska (OS ČUS), vydává OS ČUS na subdoméně malakopana.cuspv.cz u společnosti Internet.cz..
Webmaster je tč. Boris Vystavěl: scs@cuspv.cz
Návrat na obsah