1. A 2. LIGA 2019/20 -TABULKY - Malá kopaná

malá kopaná
Ready
Přejít na obsah
TABULKY SOUTĚŽÍ 2019/20
1. LIGA - K 26. ŘÍJNU 2019 * 2. LIGA - K 19. ŘÍJNU 2019
Výsledky 1. LIGY
v sezóně
2019/20
Výsledky 2. LIGY
v sezóně
2019/20
Vytvořeno ve WebSite X5
STRÁNKY MALÉ KOPANÉ
NA PROSTĚJOVSKU

Stránky malé kopané na Prostějovsku, kterou organizuje komise malé kopané
Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska (OS ČUS), vydává OS ČUS na subdoméně malakopana.cuspv.cz u společnosti Internet.cz..
Webmaster je tč. Boris Vystavěl: scs@cuspv.cz
Návrat na obsah