ZE SVĚTA MALÉ KOPANÉ - Malá kopaná

malá kopaná
Ready
Přejít na obsah
    
Na této stránce vám chceme přinášet zprávy, zajímavosti a úvahy z našeho okresního světa malé kopané i moravského, českého i evropského světa malého fotbalu. Přinášet je budeme rádi. Ale chcete-li číst, potřebujeme také, abyste psali. Staňte se našimi dopisovateli. Pište, fotografujte a hlavně posílejte příspěvky na adresu webmaster@cuspv.cz Dnes přinášíme příspěvek od Pavla Kočíba.
20. Výročí oficiálního založení klubu SK Kobra Kobeřice
Klub vznikl již v roce 1996 spolu se vznikem okresních soutěží malé kopané. V roce 1998 se zaregistroval jako občanské sdružení u ministerstva vnitra. Zakládajícími členy a v prvním výkonném výboru byli:
Frntišek Vychodil, Luboš Vozihnoj, St. Šenkyřík, Jaroslav Sypěna a Roman Kryvčík.
  • Od vzniku okr. soutěže malé kopané v r. 1996 byla Kobra 5x mistrem, 2x vítěz poháru (2006/7, 2009/10), víězem přeboru žáků, Vítězem zimního halového turnaje senátorky Boženy Sekaninové v nové hale v Čechách pod Kosířem.
  • Obec financovala zázemí areálu zařízení, šatny, posezení. Vybavení šaten a jiné financuje ze svého rozpočtu SK Kobra.
  • Velká škoda je zrušení žákovské soutěže pro nezájem dětí.
  • V začátcích vzniku klubu byl velkým sponzorem Miroslav Vystavěl, za mlada výborný fotbalista přezdívaný Mireček dnes již zesnulý.
  • Klub se snaží udržet z vlastních odchovanců malou kopanou na vesnici.
  • Ve spolupráci s obcí si vybudovali novou klubovnu.
  • Veliký dík patří všem členkám klubu, které organizují veškeré kulturní akce v obci.  Hlavně akce pro děti – dětský den, čarodejnice, vánoční strom, což mají krásně uchované v kronice.
  • Také je nutné připomenout 20 leté hluboké přátelství  s SK Amatér Hluchov 1993. Předseda SK Amatér Hluchov 1993
    • Pavel Kočíb předal předsedovi SK Kobra Kobeřice Františku vychodilovi pamětní medaili k 20letému přátelství.
Pavel Kočíb (foto archiv autora)
(Publikováno 2. září 2018)
                   

Vytvořeno ve WebSite X5
STRÁNKY MALÉ KOPANÉ
NA PROSTĚJOVSKU

Stránky malé kopané na Prostějovsku, kterou organizuje komise malé kopané
Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska (OS ČUS), vydává OS ČUS na subdoméně malakopana.cuspv.cz u společnosti Internet.cz..
Webmaster je tč. Boris Vystavěl: scs@cuspv.cz
Návrat na obsah